Loading...

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Điều dưỡng Nha khoa tại Lạng Sơn

Tuyển dụng Điều dưỡng Nha khoa tại Lạng Sơn

09/09/2023

Nha khoa Cao Chiến tuyển dụng Điều dưỡng Nha khoa tại Lạng Sơn Tuyển dụng điều dưỡng nha khoa Tại Lạng Sơn. NHA KHOA CAO CHIẾN  Tuyển dụng Điều dưỡng Nha khoa Thông tin chung: Vị trí: Điều dưỡng Nha khoa Số lượng tuyển: 02 người Hình thức làm việc: Fulltime – Toàn thời gian […]

Tuyển dụng bác sĩ nha khoa

Tuyển dụng bác sĩ nha khoa

04/08/2023

TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NHA KHOA LÀM VIỆC TẠI LẠNG SƠN Nha khoa Cao Chiến tuyển dụng bác sĩ cộng tác part-time/ full-time làm việc tại Thành phố Lạng Sơn. Mô tả công việc MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán […]